Regulamin wypożyczalni Hawiarskiej Koliby

  1. Wypożyczającym sprzęt kolibowy może być każdy Kolibowicz, który zaakceptuje niniejsze zasady.
  2. Osoba jest odpowiedzialna za wypożyczony sprzęt dopóki jej nick widnieje w systemie rezerwacji przy danym przedmiocie.
  3. Należy sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Kolibowicz zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim stanie technicznym w jakim wypożyczył.
  4. Kolibowicz oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Kolibowicza. Zwrot sprzętu powinien nastąpić w czasie do 7 dni od końcowej daty rezerwacji, chyba że uzgodniono inaczej z opiekunem wypożyczalni.
  6. W wypadku nie oddania sprzętu w uzgodnionym terminie Kolibowicz może zostać pozbawiony możliwości wypożyczania kolejnych przedmiotów. Decyzję podejmuje opiekun wypożyczalni.
  7. W przypadku uszkodzenia sprzętu, Kolibowicz powinien naprawić sprzęt w miarę możliwości. Kolibowicz odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
  8. Osoba jest zobowiązana natychmiast skontaktować sie z opiekunem wypożyczalni w przypadku kiedy nie jest w posiadaniu sprzętu, choć system rezerwacji wyświetla taką informację.